logo_sanbao_color_new
leaf@2x

SANBAO BRAND

SAN BAO INTER GROUP

ความรู้เรื่องแพทย์แผนจีนโบราณ ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 60 ปี ผสมผสานการรักษาศาสตร์แพทย์แผนไทย เกิดเป็นสินค้าคุณภาพ เพื่อสร้างให้สินค้าแบรนด์ซานเปาเป็นที่รู้จักในวงกว้างในประเทศ และต่างชาติ

จากความรู้ด้านแพทย์แผนจีน ที่มีจุดประสงค์เพื่อ ‘รักษาสมดุลของ พลังชีวิต หากแต่ความสมดุลย์นั้นสามารถ นํามาปรับใช้กับทุกอย่าง ไม่เพียงแค่ศาสตร์การรักษาเท่านั้น เราเชื่อว่า … สินค้าของเราจะ เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสมดุลย์ และนํามาซึ่ง ความสมบูรณ์ ของชีวิต ทั้งความสมดุลย์ทางกายและทางใจ

 

SAN BAO INTER GROUP

ความรู้เรื่องแพทย์แผนจีนโบราณ ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 60 ปี ผสมผสานการรักษาศาสตร์แพทย์แผนไทย เกิดเป็นสินค้าคุณภาพ เพื่อสร้างให้สินค้าแบรนด์ซานเปาเป็นที่รู้จักในวงกว้างในประเทศ และต่างชาติ

จากความรู้ด้านแพทย์แผนจีน ที่มีจุดประสงค์เพื่อ ‘รักษาสมดุลของ พลังชีวิต หากแต่ความสมดุลย์นั้นสามารถ นํามาปรับใช้กับทุกอย่าง ไม่เพียงแค่ศาสตร์การรักษาเท่านั้น เราเชื่อว่า … สินค้าของเราจะ เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสมดุลย์ และนํามาซึ่ง ความสมบูรณ์ ของชีวิต ทั้งความสมดุลย์ทางกายและทางใจ

 

leaf2

ผลิตภัณฑ์

ซาน เปา

Asset 15

คุณภาพ

Asset 16

ภูมิปัญญาไทย

Asset 17

มาตรฐาน

มาตรฐานการผลิต

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

leaf3
logo_sanbao_color_new

บริษัท ซีเอส อินเตอร์ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
46/9 หมู่ 10 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร. +66873923441 , +66831688776

บริษัท ซานเปาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
228 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง จ.ยะลา 95110 
โทร  +66986699898